Irena Šestáková - atelier šesták

Kontakt

ATELIER Kroftova 6, 150 00 Praha 5
SÍDLO Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5

TEL/FAX 241 432 758

DIČ CZ 5804300843
IČ 16882440


NAJÍT NA MAPĚ

ATELIER@ATELIERSESTAK.CZ

Zpět na úvodní stránku

Ing. Arch. Irena Šestáková

*1960 KLADNO

Vzdělání a profesní rozvoj:

 • 1979 - 1984 Fakulta architektury ČVUT
 • říjen 1984 - listopad 1985 stáž - Katedra teorie a vývoje architektury FA ČVUT
 • od března 1993 Osvědčení o autorizaci - Česká komora architektů
 • 2014 jmenována profesorkou v oboru Architektura
Zaměstnání:
 • 1985 - 1992 SÚRPMO - středisko 07
 • 1992 - 2004 odborná asitentka, FA ČVUT
 • od 2004 vedoucí ateliéru, FA ČVUT

 

 

 

 

Ostatní odborné aktivity

 • 2016 Tomandl J., Šestáková I.: Parkinsonova nemoc a architektura, Česká technika, ISBN 978-80-01-06075-9
 • 2014 Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí,
 • Česká technika, ISBN 978-80-01-05644-8
 • 2013 Váňová L., Šestáková I., Lupač P.: Trendy v bydlení pro seniory, Česká technika, ISBN 978-80-01-
 • 05405-5
 • 2012 Šestáková I., Francová N., Sobek J., Procházková M.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, Ministerstvo práce
 • a sociálních věcí České republiky, ISBN 978-80-7421-042-6
 • 2010  Šestáková I., Lupač P.: Budovy bez bariér - Návrhy a realizace, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3225-1
 • 2006  Šestáková I., Dvořák O., Bouček J.: Stavby pro sociální služby, Nakladatelství ČVUT, ISBN 80-01-03385-6