Irena Šestáková - atelier šesták

Kontakt

ATELIER Kroftova 6, 150 00 Praha 5
SÍDLO Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5

TEL/FAX 241 432 758

DIČ CZ 5804300843
IČO 16882440


NAJÍT NA MAPĚ

ATELIER@ATELIERSESTAK.CZ

Zpět na úvodní stránku

Ing. Arch. Irena Šestáková

*1960 KLADNO

Vzdělání a profesní rozvoj:

  • 1979 - 1984 Fakulta architektury ČVUT
  • říjen 1984 - listopad 1985 stáž - Katedra teorie a vývoje architektury FA ČVUT
  • od března 1993 Osvědčení o autorizaci - Česká komora architektů
  • 2006 jmenována docentkou v oboru architektura, téma habilitační práce "Kvalita života handicapovaných a seniorů a její průmět do navrhování objektů pro bydlení a sociální a ošetřovatelskou péči'

 

 

 

 

 

 

Zaměstnání:

  • prosinec 1985 - červen 1992 SÚRPMO - středisko 07
  • 1992 - 2004 odborná asistentka Ústavu navrhování II, FA ČVUT
  • od října 2004 vedoucí atelieru Ústavu nauky o budovách, FA ČVUT

Ostatní odborné aktivity

  • 2010  Šestáková I., Lupač P.: Budovy bez bariér - Návrhy a realizace, Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3225-1
  • 2006  Šestáková I., Dvořák O., Bouček J.: Stavby pro sociální služby, Nakladatelství ČVUT, ISBN 80-01-03385-6
  • 2006 řešitelka výzkumného projektu podpořeného programem Herbert-Quandt/ALTANA Förderprogramm na téma „Hospice a zařízení respitní péče“