Představení atelieru - atelier šesták

Kontakt

ATELIER Kroftova 6, 150 00 Praha 5
SÍDLO Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5

TEL/FAX 241 432 758

DIČ CZ 5804300843
IČ 16882440


NAJÍT NA MAPĚ

ATELIER@ATELIERSESTAK.CZ

Zpět na úvodní stránku

Atelier Šesták

Projektový atelier, původně zaměřený na rekonstrukce památkových objektů, byl založen v roce 1991.
V současné době se zabývá projektovou činností od studií až po realizační dokumentaci novostaveb objektů pro bydlení a občanských staveb, rekonstruovaných objektů a návrhy interiérů.
Realizační projektová dokumentace je zajišťována včetně všech potřebných speciálních profesí. Dále jsou zajišťovány vstupní stavebně technické průzkumy objektů včetně zaměření s napojením na znalce v oboru mykologie, požární bezpečnosti staveb, statiky objektů, dendrologie a další.
Společně se stálými spolupracovníky projektový atelier zajišťuje i inženýrskou činnost v předprojektové, projektové i realizační fázi stavby.

Odborní garanti a majitelé firmy:

Ing.arch. Jiří Šesták, autorizovaný architekt, č.aut. 00432
Ing.arch. Irena Šestáková, autorizovaný architekt, č.aut.00431

Kmenoví pracovníci:

Ing.arch. Jana Zezulová